Browar Olimp

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – “Polskie Mosty Technologiczne” na rynku Kenii:

BROWAR OLIMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt “Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Cel projektu “Polskie Mosty Technologiczne” na rynku Kenii:

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych na rynek Kenii oraz wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji.

Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy o rynku Kenii, sytuacji w branży tam występującej, konkurencji, potencjalnych odbiorcach. Uzyskana wiedza pozwoli na budowanie skutecznej strategii internacjonalizacji w Kenii.

Wartość projektu: 180 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 180 000 PLN

Załączniki:

11.08.2022 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Musisz mieć powyżej 18 lat

Aby wejść na tą stronę

Witaj na stronie Browaru Olimp

Czy masz ponad 18 lat?