Browar Olimp

Projekt „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Toruń, 27.07.2022

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, prosimy o przedstawienie oferty na realizację usługi doradczej z zakresu wzornictwa produktu tj. piwo, dedykowanego na rynek Kenii. Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.

Odpowiedzi prosimy przesyłać do dnia 10.08.2022 r.

Dziękujemy.

Z poważaniem

Michał Olszewski

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe – dokumentacja

 

Musisz mieć powyżej 18 lat

Aby wejść na tą stronę

Witaj na stronie Browaru Olimp

Czy masz ponad 18 lat?