Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – “Polskie Mosty Technologiczne” na rynku Kenii:

BROWAR OLIMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt “Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny …

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – “Polskie Mosty Technologiczne” na rynku Kenii: Read More »