Projekt „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Toruń, 27.07.2022 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, prosimy o przedstawienie oferty na realizację usługi doradczej z zakresu wzornictwa produktu tj. piwo, dedykowanego na rynek Kenii. Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku. Odpowiedzi prosimy przesyłać do dnia 10.08.2022 …

Projekt „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Read More »